Grupo populares

N. 203 » BAILES POPULARES»( grupo grande )
Técnica Aguafuerte               
Plancha 22×18 cm                   
Papel 36×29  cm.                 
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €.
N. 204 «BAILES POPULARES»                           
Técnica   Aguafuerte                 
Plancha  22×18 cm.                 
Papel 36×29 cm.                 
Tirada 250 ejemplares
Precio   40.00 €
N. 211 » DOMINGO POR LA MAÑANA»
Técnica Aguafuerte               
Plancha 18×22.com         
Papel 28×36 cm.                 
Tirada 250 ejemplares
Precio……. 40,00 €.
N. 212 » AGUADOR EN LA CALLE»
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 28×36 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €.
N.215 «COCHE DE CABALLOS»( Plz. Constitución)                  Técnica Aguafuerte     
Plancha
Papel                       
Tirada 250 ejemplares
Precio….40,00 €.
N. 216 » COCHE DE CABALLOS» ( Plz. Marina)
Técnica Aguafuerte
Plancha
Papel
Tirada 250 ejemplares
Precio … 40,00 €.
N. 252 » PROCESIÓN A LA VICTORIA»
Técnica Aguafuerte
Plancha  24×20  cm.
Papel   34×29  cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio …… 40,00 €.
N. 252 » ROMERÍA A LA VICTORIA »
Técnica Aguafuerte
Plancha   24×20  cm.
Papel  34×29  cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio …. 40,00 €.
N. 254 » SEMANA SANTA DE MÁLAGA» ( cristo)
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 28×36 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio… 40,00 €.
N. » SEMANA SANTA EN MÁLAGA» ( virgen )
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 28×36 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio ….40,00 €.

 

N. 3106 » CABALLO ANDALUZ » (negro)
Técnica Aguafuerte
Plancha 32×25 cm.
Papel 50×38 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio … 70,00 €.
N. 3107 » CABALLO ANDALUZ » ( blanco)
Técnica Aguafuerte
Plancha 32×25 cm.
Papel 50×38 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio ….70,00 €.

 

N. SANTA CENA ROMÁNICA »
Técnica Aguafuerte- Aguatinta
Plancha 48×26 cm.
Papel 60×40 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio/Tinta 100,00 €.
Precio/Color 140,00 €.
N. 648 » HOMENAJE A LA PESETA »
Técnica Aguafuerte
Plancha   22×16  cm.                                                            Papel       34×29  cm.
Tirada 2000 ejemplares
Precio 40,00 €.

 

 

 

.N.3059 «CABEZA ANDALUZA » ( cola )
Técnica Aguafuerte-Aguatinta
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio … 40,00 €.
N.3058 » CABEZA ANDALUZA» ( coco)
Técnica Aguafuerte-Aguatinta 
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio…. 40,00 €.

 

N. 3126 » TORERO «
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €. 1/tinta
N. 3144 «MANTON »
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €. 1/tinta
N. 3127 DAMA GOYESCA »
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €. 1/tinta
N. 3146 » BANDERILLERO »
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €. 1/tinta
N. 3128 » TORO»
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €. 1/tinta
N. 3129 » CABALLO »
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €. 1/tinta

 

N. 3130 » PICADOR «
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm
Tirada 250 ejemplares
Precio 40,00 €. 1/tinta

 

 

Andalucía Grupo Mediano

N.747 » Puente Nuevo Ronda «
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm.
Tirada/    250 ejemplares
Precio/1/Tinta…..40,00 €.

N. 745 » Vista Tajo de Ronda»  (antigua)
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm.
Tirada/    250 ejemplares
Precio/Tinta…..40,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.745 » Vista Tajo de Ronda»  (antigua)
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm.
Tirada        200 ejemplares
Precio/color…..50,00 €.
N.744 » Ronda Romántica 1850 «
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel 29×36 cm.
Tirada/      250 ejemplares
Precio/Tinta…..40,00 €.

N. 744  » Ronda Romántica 1850 «
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel      29×36 cm.
Tirada       200 ejemplares
Precio/color…..50,00 €.
N. 157  «Mirador de Lindaraja » (Granada)
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel      29×36 cm.
Tirada        200 ejemplares
Precio/color…..50,00 €.
N. 171  «Salón del Trono » (Sevilla)
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel     29×36 cm.
Tirada        200 ejemplares
Precio/color…..50,00 €.
N. 160  » El Mirad-Mezquita » (Córdoba)
Técnica  Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel      29×36 cm.
Tirada      200 ejemplares
Precio/color…..50,00 €.
N. 123 » Patio de los Leones » (Alhambra)
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel      29×36 cm.
Tirada       200 ejemplares
Precio/color…..50,00 €.
N. 124   «Interior de la Mezquita » (Córdoba)
Técnica Aguafuerte
Plancha 18×22 cm.
Papel     29×36 cm.
Tirada        200 ejemplares
Precio/color…..50,00 €

 

 

 

 

 

 

N.171 «Salón del Trono » (Sevilla)               
Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €
N. 157 «Mirador de Lindajara» (Alhambra)          Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N. 181 «Balcón del Albaicín» (Granada)               
Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N. 124 «Interior de l Mezquita» (Córdoba)          Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N. 123 «Patio de los Leones» (Alhambra)           Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N.753 » Puente Nuevo en Otoño» (Ronda)            
Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N. 749 «Arco del Cristo» ( Ronda )          
Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N.752″ Puente Nuevo y Río Guadalevín» (Ronda)         
Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N.750 «Puente Nuevo y el Toro» (Ronda)         
Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N. 751 «Puente Nuevo y Caballo» (Ronda)      Técnica Aguafuerte                                                 
Plancha 18×22 cm.                                                   
Papel 29×36 cm.                                                     
Tirada 250 ejemplares
Precio/1/tinta 40.00 €.
N.155 » El Peñón de Gibraltar  »                                               
Técnica Aguafuerte                                                                               
Plancha 22×18 cm.                                                                                    Papel 36×29  cm.                                                                                   
Tirada 250 ejemplares                                           
Precio/1/tinta…..40,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andalucía ( Grupo Grandes Verticales)

N. 502 «ARCO-FERIA CENTENARIO CALLE LARIOS 1891-1991»
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 200 ejemplares
Precio/color………100,00 €.
N. 502 » ARCO -FERIA CENTENARIO CALLE LARIOS 1891-1991) »
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio/Tinta….80,00 €.
N. 503 » CATEDRAL DE MÁLAGA 1852 »
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
200 ejemplares
Precio/color 100,00 €.
N.503 » CATEDRAL DE MÁLAGA 1852″
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio/Tinta………80,00 €.
N. 507 «SALA ABENCERRAJES «(Alhambra)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm. Papel
37×52 cm. Tirada
200 ejemplares
Precio/color 100,00 €.
N: 507 » SALA ABENCERRAJES » Alhambra ( color)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio/Tinta………80,00 €.
N. 508 » PATIO DE LOS LEONES » Alhambra (color)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 200 ejemplares
Precio/color……….100,00 €.
N. 508 PATIO DE LOS LEONES » Alhambra (1/tinta)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio/Tinta………80,00 €.
N. 510 » TORRE DEL ORO » Sevilla (color)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 200 ejemplares
Precio/color……….100,00 €.
.N. 509 » GIRALDA DE SEVILLA ) 1/Tinta)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio/Tinta………80,00 €

 

 

 

 

 

N. 509 » GIRALDA DE SEVILLA » (color)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 200 ejemplares
Precio/color……….100,00 €
N. 754 » TAJO DE RONDA » (color)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 200 ejemplares
Precio/color……….100,00 €.
N. 754 » TAJO DE RONDA » (1/tinta)
Técnica Aguafuerte
Plancha 28×37 cm.
Papel 37×52 cm.
Tirada 250 ejemplares
Precio/Tinta………80,00 €.
N. 756  » PUENTE NUEVO DE RONDA» 
Técnica Aguafuerte                       
Plancha 28×37 cm.                           
Papel 37×52 cm.                         
Tirada 250 ejemplares                           
Precio/Tinta……….80,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andalucia (Grupo Grande Horizontal)

N. 755 » VISTA HORIZONTAL DEL TAJO RONDA »
Técnica Aguafuerte
Plancha 50×28 cm.
Papel 62 x 43 cm.
Tirada 200 ejemplares
Precio/color 120,00 €
N. 755 » VISTA HORIZONTAL DEL TAJO RONDA »     
Técnica  Aguafuerte                                                                   
Plancha 50×28 cm.                                                                           
Papel  62 x 43  cm.                                                                             
Tirada  250 ejemplares                                   
Precio/Tinta 100,00 €
N. 513 » ALHAMBRA DESDE PLAZA SAN NICOLÁS » (GRANADA)
Técnica Aguafuerte
Plancha 65×40 cm.
Papel 75×54 cm.
Tirada 200 ejemplares
Precio/tinta 140,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

N. 516 » LA CORACHA DE MÁLAGA »                                    Técnica Aguafuerte                                                                          Plancha 28×40 cm                                                                             . Papel 44×54 cm.                                                                                             Tirada 150 ejemplares                                                                        Precio/color 130,00 €.

 

 

 

N: 516 » LA CORACHA DE MÁLAGA »                                           Técnica Aguafuerte                                                                               Plancha 28×40 cm.                                                                                      Papel 44×54 cm.                                                                                       Tirada 150 ejemplares                                                                      Precio/1/tinta 120,00 €.
N. 500 » MÁLAGA SIGLO XIX DESDE LA ALCAZABA )
Técnica Aguafuerte                                                                                 
Plancha 50×28 cm.                                                                         
Papel 60×44 cm.                                                                                 
Tirada 200 ejemplares                                                         
Precio/color 130,00 €.
N. 500 » MÁLAGA SIGLO XIX DESDE LA ALCAZABA )
Técnica Aguafuerte                                                                                 
Plancha 50×28 cm.                                                                         
Papel 60×44 cm.                                                                                 
Tirada 250 ejemplares                                                         
Precio/1/tinta  110,00 €.
N. » 501 » PUERTO DE MÁLAGA ANTIGUA »         
Técnica Aguafuerte                                                               
Plancha 50×28 cm.                                                                             
Papel 60×44 cm.                                                                               
Tirada 200 ejemplares                                     
Precio/color 130,00 €.
N. » 501 » PUERTO DE MÁLAGA ANTIGUA »         
Técnica Aguafuerte                                                               
Plancha 50×28 cm.                                                                             
Papel 60×44 cm.                                                                               
Tirada 250 ejemplares                                     
Precio/1/tinta   110,00 €.
N.  505 » VISTA PANORÁMICA MÁLAGA 1654 »
Técnica Aguafuerte
Plancha 80×20 cm.
Papel 94 x 35 cm.
Tirada 200     
Precio/color 145,00 €.
N. 505 » VISTA PANORÁMICA MÁLAGA 1654 »                        Técnica Aguafuerte   
Plancha 80×20 cm       
Papel 94 x 35 cm   
Tirada 250 ejemplares
Precio/Tinta……. 125,00 €.

 

N. 506 «VISTA  PANORÁMICA DE MÁLAGA 1900 »                      Técnica Aguafuerte
Plancha 80×20 cm.
Papel 94 x 35 cm.
Tirada 200 Ejemplares
Precio/color…….145,00 €
N. 506 «VISTA PANORÁMICA DE MÁLAGA 1900 »         
Técnica Aguafuerte     
Plancha 80 x 20 cm       
Papel 94 x 35 cm.         
Tirada 250 ejemplares
Precio/tinta 125,00 €.

 COLECCIÓN DE OFICIOS (orden alfabético)

           COLECCIÓN   DE   OFICIOS      ( 1000  planchas  originales )

 -RELACIÓN  POR  ORDEN   ALFABÉTICO –

     Técnica………..  Aguafuertes
Plancha…….. 10×11 cm.
Papel ………… 17×24 cm.
Tinta………….  Bistre 1/T.
Precio Ejemplar…..  20,00 €

 Envío…. Sobre con cartón por correos ordinario
( Incluido gastos envio + IVA )

Pedidos:  info@grabadossomera.com
Pagos: PayPal en:    grabadossomera@yahoo.es

transferencia Bancaria Directa  BBVA

 (También se puede adquirir sólo la Colección de Oficios  en ); 

 C/.  San Cristobal, 4   MADRID 28012

139_____ABOGADA

0988 – Abogada Civilista                                                                                  

0955- Abogada de Familia                         

0962 – Abogada de Oficio

0970 – Abogada Laboralista

0977 – Abogada Penalista

0063 – Abogado

0974 – Abogado Civilista

0942 – Abogado de Familia

0953 – Abogado de Oficio

0958 – Abogado Laboralista

0966 – Abogado Penalista                               

0562 – Académica

0563 – Académico

0114 – Aceitero (fabricación)

0861 – Actor

0297 – Actores (II)

0496 – Actores Porno (ll)

0875 – Actriz

0419 – Actuario (m)

0904 – Acuarelista (m)

0347 – Acupuntor

0586 – Acupuntora

0399 – Adiestrador (caninos)

0564 – Adivina (bola de cristal)

0090 – Administrador

0158 – Administradora

0780 – Administrativa

0703 – Administrativo

0274 – Agente Colocación (m)

0601 – Agente Comercial (f)

0182 – Agente Comercial (m)

0523 – Agente de Cambio y Bolsa (f)

0344 – Agente de Cambio y Bolsa (m)

0464 – Agente de Espectáculos (m)

0507 – Agente de Facturación (f)

0352 – Agente de Juzgado (m)

0566 – Agente de Seguros (f)

0285 – Agente de Seguros (m)

0618 – Agente de Turismo (f)

0349 – Agente de Turismo (m)

0482 – Agente Fiscal (m)

0597 – Agente Inmobiliario (f)

0350 – Agente Inmobiliario (m)

0338 – Agricultor

0619 – Agricultora

0418 – Ajustador

0069 – Albañil

0319 – Alcalde

0320 – Alcaldesa

0627 – Almacenista (f) (diversa)

0613 – Almacenista (m) (diverso)

0426 – Alpinistas (II)

0260 – Ama de Casa (labores del hogar)

0604 – Amazona

0525 – Amo de casa (labores del hogar)

0760 – Analista de Sistemas (m)

0258 – Analista Financiero (m)

0765 – Analista Informática

0348 – Analista Informático (m)

0516 – Animadores (II)

0599 – Anticuaria

0215 – Anticuario

0814 – Antropóloga

0207 – Antropólogo

0104 – Aparejador

0522 – Aparejadora

0339 – Apicultores (II)

0294 – Árbitro (fútbol)

0337 – Arboricultores (II)

0521 – Archiveros (II)

0812 – Arqueóloga

0168 – Arqueólogo

0387 – Arquitecta

0807 – Arquitecta Técnica

0065 – Arquitecto

0719 – Arquitecto Técnico

0890 – Asambleístas (v)

0173 – Asesor

0800 – Asesora

0498 – Asistenta (hogar)

0499 – Asistente Social (f)

0570 – Astrónoma

0078 – Astrónomo

0438 – Atleta (f) (corredora)

0435 – Atleta (m) (corredor)

0268 – Auditor

0401 – Auditora

0940 – Auxiliar Administrativo (f)

0391 – Auxiliar Administrativo (m)

0971 – Auxiliar de Biblioteca y Archivos (f)

0978 – Auxiliar de Biblioteca y Archivos (m)

0739 – Auxiliar de Cátedra (f)

0728 – Auxiliar de Cátedra (m)

0505 – Auxiliar de Clínica dental (f)

0918 – Auxiliar de Congresos (f)

0503 – Auxiliar de Farmacia (f)

0504 – Auxiliar de Geriatría (f)

0926 – Auxiliar de Guardería (f)

0392 – Auxiliar de Juzgado (II)

0721 – Auxiliar de Laboratorio (f)

0506 – Auxiliar de Rehabilitación (f)

0937 – Auxiliar de Vuelo (f)

0708 – Auxiliar Enfermera

0738 – Auxiliar Técnico Sanitario (f)

0355 – Auxiliar Técnico Sanitario (II)

0743 – Auxiliar Técnico Sanitario (m)

0481 – Auxiliar Veterinario (f)

0340 – Avicultores (II)

0183 – Azafata

0673 – Azafata de Vuelo

0304 – Azafato

691 BACTERIÓLOGA

0697 – Bacteriólogo

0388 – Bailarina de Ballet

0331 – Bailarines de Salón (II)

0332 – Bailes Populares (II)

0638 – Bancaria

0646 – Bancario

0561 – Banquera

0058 – Banquero

0669 – Barquillero (vendedor)

0757 – Bibliófilo

0361 – Bibliotecaria

0059 – Bibliotecario

0840 – Billarista (jugador al billar)

0892 – Biógrafa

0010 – Biógrafo

0802 – Bióloga

0167 – Biólogo

0805 – Bodeguero

0213 – Bombero

0602 – Botánica

0118 – Botánico

0136 – Boticaria

0051 – Boticario

278 CABALLISTA ( m )

0598 – Cajera (banco – caja)

0266 – Cajera de Super

0176 – Cajero (banca – caja)

0184 – Callista (m)

0454 – Camarera

0247 – Camarero

0030 – Camarógrofo (cine-televisión)

0624 – Campesina

0099 – Campesino

0620 – Canguro (f)

0508 – Cantante (moderna)

0509 – Cantante (moderno)

0093 – Cantantes (clásico) (II)

0846 – Capataz (diverso)

0128 – Capitán (m) (de barco)

0045 – Carnicera

0341 – Carnicero

0006 – Carpintero

0527 – Cartera (correos)

0084 – Cartero

0044 – Cartógrafo

0528 – Cartomántica

0375 – Cartomántico

0076 – Catador de vinos

0138 – Catedrática

0096 – Catedrático

0607 – Catequista (f)

0611 – Catequista (m)

0031 – Cazador

0485 – Celador (hospital)

0408 – Ceramistas (II)

0075 – Cerrajero (artesano)

0369 – Cervecero (despacho)

679____CHAPISTA ( taller )

0542 – Chef de Cocina (f)

0356 – Chef de Cocina (m)

0020 – Chocolatero (m)

0651 – Ciclista (f)

0384 – Ciclista (m)

0074 – Científica

0039 – Científico

0172 – Cocinera

0081 – Cocinero

0573 – Comadrón

0101 – Comadrona

0529 – Comerciante (f)

0068 – Comerciante (m) (diverso)

0666 – Cómica (en escena)

0674 – Cómico (en escena)

0577 – Comisaria de Policía

0429 – Comisario de Policía

0431 – Comisarios de Exposiciones (II)

0432 – Comisionista (m)

0086 – Compositor

0572 – Compositora

0250 – Concejal

0251 – Concejala

0949 – Concesionario Oficial (m) (diverso)

0205 – Conductor (turismo)

0413 – Conductor de Ambulancia

0412 – Conductor de Autobús

0531 – Conductora de Autobús

0879 – Conferenciante (f)

0866 – Conferenciante (m)

0430 – Confiteros (II)

0883 – Congresistas (v)

0489 – Consejera (diverso)

0817 – Consejera Orientación Profesional

0488 – Consejero (diverso)

0764 – Consejero Orientación Profesional

0201 – Constructor

0687 – Constructora (dirección de obras)

0678 – Cónsul (f)

0684 – Cónsul (m)

0404 – Contable (f)

0240 – Contable (m)

0365 – Contratista (m)

0517 – Controladores Aéreo (II)

0929 – Cooperativistas (v)

0997 – Coordinador (diverso)

0421 – Coordinadora (diversa)

0924 – Coreógrafo (m)

0102 – Coro (mixto)

0917 – Corporación Municipal (v)

0175 – Corredor de Comercio

0422 – Corredor de Seguros (m)

0372 – Correos y Telégrafos (ll) (a/t .al público)

0637 – Corresponsal (f) (prensa)

0644 – Corresponsal (m) (prensa)

0121 – Costurera

0407 – Cristalero

0130 – Cronista (m)

0457 – Cuentacuentos (II)

0885 – Cuerpo Facultativo (v)

0310 – Cuidadora (niños)

0100 – Cura

0900 – Cursillistas (v)

0318 – Curtidor (pieles)

633____ DECANA

0640 – Decano

0151 – Decorador

0459 – Decoradora

0652 – Delegada

0661 – Delegado

0479 – Delegados Sindical (II)

0218 – Delineante

0325 – Dependienta (comercio textil)

0326 – Dependiente (comercio varios)

0187 – Deportista (f) (senderismo)

0186 – Deportista (m)

0243 – Detective (m) (privado)

0302 – Dibujante (m) (diverso)

0913 – Dibujante Publicitario (f)

0822 – Diplomada en Turismo

0755 – Diplomado en Turismo

0533 – Diplomática

0087 – Diplomático

0308 – Diputada

0296 – Diputado

0242 – Director (diverso)

0864 – Director Administrativo

0909 – Director Artístico (diverso)

0472 – Director Banda de Música

0869 – Director de Banco

0947 – Director de Caja de Ahorros

0776 – Director de Centro Educativo

0462 – Director de Cine

0973 – Director de Clínica

0410 – Director de Coro

0360 – Director de Empresa

0921 – Director de Escena

0934 – Director de Hospital

0393 – Director de Orquesta

0899 – Director de Prensa

0980 – Director de Residencia

0501 – Directora (diversa)

0477 – Directora Banda de Música

0873 – Directora de Banco

0964 – Directora de Caja de Ahorros

0833 – Directora de Centro Educativo

0532 – Directora de Coro

0950 – Directora de Empresa

0655 – Directora de Orquesta

0944 – Directora de Prensa

0943 – Diseñador de Interiores

0216 – Diseñador Industrial

0515 – Diseñador Páginas Web

0952 – Diseñadora de Interiores

0803 – Diseñadora de Modas

0809 – Diseñadora Gráfica

0534 – Diseñadora Industrial

0473 – Diseñadora Páginas Web

0373 – Diseñadores de Modas

0374 – Diseñadores Gráfico

0634 – Distribuidor (diverso)

0636 – Distribuidora (fiverso)

0230 – Documentalista de Cine (m)

0424 – Documentalistas (ll) (diverso)

0072 – Dorador

0579 – Dramaturga

0447 – Dramaturgo

0005 – Droguero

838_____EBANISTA ( muebles )

0425 – Ecologistas (ll) (del mar)

0157 – Economista (F)

0106 – Economista (m)

0653 – Editor

0641 – Editora

0959 – Ejecutiva (de empresas)

0956 – Ejecutivo (de empresas)

0226 – Electricista

0725 – Electrocardigrafísta (m)

0839 – Electrocardiografista (f)

0720 – Embajador

0794 – Empleada de Banca

0824 – Empleada de Comercio (diversa)

0791 – Empleado de Banca

0788 – Empleado de Bolsa

0832 – Empleado de Comercio (diverso)

0267 – Empresaria

0265 – Empresario

0303 – Encuadernador

0394 – Encuestadores (II) (urbano)

0131 – Enfermera

0095 – Enfermero

0939 – Enlace Sindical (f)

0931 – Enlace Sindical (m)

0390 – Enmarcador (cuadros)

0724 – Enólogo (conocedor ? vinos)

0580 – Ensayista (f)

0460 – Ensayista (m)

0751 – Entrenador (deportivo)

0754 – Entrevistador (diverso)

0889 – Equipo Ciclista (m)

0047 – Equipo de Baloncesto (m)

0042 – Equipo de Balonmano (m)

0094 – Equipo de Fútbol (f)

0027 – Equipo de Fútbol (m)

0872 – Equipo de Natación (m)

0050 – Equipo de Petanca (m)

0609 – Escaparatista (f)

0222 – Escaparatista (m)

0170 – Escritor

0530 – Escritora

0023 – Escultor

0581 – Escultora

0286 – Esquiador

0409 – Esquiadora

0231 – Estadista (m) (diverso)

0177 – Estampador (tórculo)

0253 – Estanquera

0623 – Esteticista (f)

0386 – Esteticista (m)

0149 – Estudiante (f)

0150 – Estudiante (m)

0860 – Etnóloga

0855 – Etnólogo

0427 – Expendedor de Gasolina (m)

635 FABRICANTE ( f )

0643 – Fabricante (m) (diverso)

0239 – Farmacéutica

0238 – Farmacéutico

0895 – Farmacóloga

0884 – Farmacólogo

0648 – Ferroviaria (a/t. viajeros)

0660 – Ferroviario (a/t. viajeros)

0773 – Filatélico

0701 – Filóloga

0229 – Filólogo

0565 – Filósofa

0123 – Filósofo

0650 – Financiera (f)

0143 – Fiscal (f)

0142 – Fiscal (m)

0146 – Física

0122 – Físico

0458 – Fisioterapeuta (f)

0208 – Fisioterapeuta (m)

0741 – Floricultor

0727 – Floricultora

0444 – Floristas (II) (comercio)

0237 – Fontanero

0263 – Fotocopista (f)

0262 – Fotocopista (m)

0583 – Fotógrafa

0214 – Fotógrafo (estudio)

0768 – Fotógrafo de Prensa

0163 – Fraile

0117 – Funcionaria (diversa)

0080 – Funcionario (diverso)

0662 – Futbolista (f)

0249 – Futbolista (m)

932____GABINETE DE PRENSA ( v )

0925 – Gabinete de Protocolo (v)

0279 – Ganadero (reses)

0228 – Gemólogo

0343 – Geógrafa

0110 – Geógrafo

0808 – Geóloga

0166 – Geólogo

0537 – Gerente (f)

0490 – Gerente (m)

0770 – Gestor

0835 – Gestora

0439 – Gimnasta (f) (salto altura)

0539 – Golfista (f)

0466 – Golfista (m)

0385 – Grabador (artístico)

0680 – Graduada Social

0191 – Graduado Social

0853 – Grafólogo

0920 – Grupo Ecologista (v)

0849 – Grupo Político de Centro (v)

0848 – Grupo Político de Derechas (v)

0847 – Grupo Político de Izquierdas (v)

0713 – Guarda Forestal (m)

0538 – Guardia Civil (f)

0452 – Guardia Civil (m)

0500 – Guía de Turismo (f)

0261 – Guía de Turismo (m)

0511 – Guionista (f)

0510 – Guionista (m)

440_____HALTERÓFILO ( m )

0474 – Heladeros (II)

0647 – Herbolaria (comercio)

0654 – Herbolario (comercio)

0007 – Herrero (artesano)

0799 – Higienista Dental (f)

0785 – Higienista Dental (m)

0097 – Historiador

0368 – Historiadora

0584 – Hotelera

0204 – Hotelero

0066 – Humanista(m)

694_____ILUSTRADOR

0686 – Ilustradora

0061 – Impresor (Imprenta)

0335 – Informadores (ll) (al público)

0357 – Informática (diversa)

0223 – Informático (diverso)

0256 – Ing. Aeronáutico (m)

0411 – Ing. Agrícola (m)

0255 – Ing. Agrónomo (m)

0196 – Ing. Caminos (m)

0014 – Ing. de Ferrocarriles (m)

0244 – Ing. de Minas (m)

0194 – Ing. de Montes (m)

0961 – Ing. Electrónico (m)

0982 – Ing. en Sistemas (f)

0967 – Ing. en Sistemas (m)

0526 – Ing. Industrial (f)

0181 – Ing. Industrial (m)

0017 – Ing. Informática

0329 – Ing. Informático

0254 – Ing. Naval (m)

0761 – Ing. Químico (m)

0552 – Ing. Técnica Industrial

0734 – Ing. Técnica Informática

0518 – Ing. Técnico Aeronáutico

0491 – Ing. Técnico Agrícola

0519 – Ing. Técnico Agrónomo

0790 – Ing. Técnico de Caminos

0702 – Ing. Técnico de Minas

0726 – Ing. Técnico de Montes

0777 – Ing. Técnico de Obras Públicas

0287 – Ing. Técnico Forestal

0396 – Ing. Técnico Industrial (m)

0795 – Ing. Técnico Informático

0716 – Ing. Técnico Naval

0779 – Ing. Técnico Textil

0520 – Ing. Técnico Topógrafo

0246 – Ing. Telecomunicaciones

0012 – Inspector de Policía

0767 – Instalador Telecomunicaciones

0132 – Intérprete (f)

0067 – Intérprete (m)

0180 – Interventor

0590 – Interventora

0819 – Investigador (diverso)

0383 – Investigador de Mercado

0806 – Investigadora (diversa)

617_____JARDINERA

0206 – Jardinero

0622 – Jefa de Departamento (diversa)

0225 – Jefa de Estudios

0612 – Jefa de Ventas

0370 – Jefe de Departamento (diverso)

0016 – Jefe de Estación (ferrocarriles)

0857 – Jefe de Estudios

0811 – Jefe de Máquinas (diverso)

0911 – Jefe de Negociado (f)

0902 – Jefe de Negociado (m)

0494 – Jefe de Ventas

0587 – Joyera

0083 – Joyero

0272 – Juez

0750 – Juez de Instrucción

0423 – Jueza

0798 – Jueza de Instrucción

0273 – Jugadores de Ajedrez (II)

0603 – Jugadores de Cartas (II)

0783 – Jugadores de Dominó

0922 – Junta Directiva (v)

862____KINESIÓLOGO

15_____LABRADOR

0108 – Lavandera

0740 – Legislador

0759 – Legisladora

0002 – Leñador

0548 – Librera

0174 – Librero

0858 – Libretista (m)

0820 – Licenciada en Bellas Artes

0771 – Licenciada en Historia del Arte

0810 – Licenciado en Bellas Artes

0753 – Licenciado en Historia del Arte

0109 – Licorista (fabricación)

0589 – Lingüista (f)

0512 – Lingüista (m)

0842 – Linier (fútbol)

0600 – Logopeda (f)

0257 – Logopeda (m)

0591 – Lotera

0300 – Lotero (ambulante)

120_____MAESTRA DE ESCUELA

0048 – Maestra Reeducadora (edu. especial)

0035 – Maestro de Escuela

0363 – Maestro de Obras

0037 – Maestro Reeducador (edu. especial)

0141 – Magistrada

0064 – Magistrado

0797 – Maître (f)

0787 – Maître (m)

0277 – Mamporrero (caballos)

0434 – Manicura

0402 – Maquillador

0315 – Maquilladora

0696 – Maquinista Ferroc. (f) (conductora)

0689 – Maquinista Ferroc. (m) (conductor)

0197 – Marino

0026 – Marmolista (m)

0232 – Masajista (f)

0336 – Masajista (m)

0113 – Matarife

0169 – Matemática

0119 – Matemático

0195 – Mecánico (autos)

0145 – Médica (medicina general)

0144 – Médica Analista (f)

0524 – Médica Anestesista (f)

0854 – Médica Angióloga

0556 – Médica Cardióloga

0645 – Médica Cirujana (general)

0830 – Médica Cirujana Laparoscopia

0834 – Médica Cirujana Maxilofacial

0815 – Médica Cirujana Ocular

0837 – Médica Cirujana Pediátrica

0405 – Médica Cirujana Plástica

0575 – Médica Citóloga

0626 – Médica de Cabecera (familia)

0823 – Médica de Empresa

0443 – Médica Dentista

0160 – Médica Dermatóloga

0621 – Médica Dietista

0630 – Médica Digestivo

0554 – Médica Endocrinóloga

0543 – Médica Forense

0555 – Médica Geriatra

0878 – Médica Gerontóloga

0159 – Médica Ginecóloga

0675 – Médica Hematóloga

0742 – Médica Hepatóloga

0747 – Médica Inmunóloga

0567 – Médica Internista

0763 – Médica Laringóloga

0863 – Médica Medicina Legal

0606 – Médica Naturalista

0593 – Médica Nefróloga

0545 – Médica Neumóloga

0551 – Médica Neuróloga

0546 – Médica Oftalmóloga

0736 – Médica Oncóloga

0877 – Médica Osteóloga

0547 – Médica Otorrinolaringóloga

0880 – Médica Patóloga

0147 – Médica Pediatra

0259 – Médica Psiquiatra

0859 – Médica Rehabilitación

0540 – Médica Traumatóloga

0610 – Médica Uróloga

0171 – Médica Veterinaria

0049 – Médico (medicina general)

0127 – Médico Analista (m)

0190 – Médico Anestesista (m)

0305 – Médico Angiólogo

0148 – Médico Cardiólogo

0056 – Médico Cirujano (general)

0723 – Médico Cirujano de Laparoscopia

0828 – Médico Cirujano Maxilofacial

0717 – Médico Cirujano Ocular

0821 – Médico Cirujano Pediátrico

0264 – Médico Cirujano Plástico

0576 – Médico Citólogo

0639 – Médico de Cabecera (familia)

0749 – Médico de Empresa

0055 – Médico Dentista

0071 – Médico Dermatólogo

0616 – Médico Dietista

0107 – Médico Digestivo

0199 – Médico Endocrinólogo

0188 – Médico Forense

0202 – Médico Geriatra

0871 – Médico Gerontólogo

0091 – Médico Ginecólogo

0628 – Médico Hematólogo

0732 – Médico Hepatólogo

0707 – Médico Higiene Laboral

0733 – Médico Inmunólogo

0568 – Médico Internista

0756 – Médico Laringólogo

0709 – Médico Medicina Deportiva

0224 – Médico Medicina Legal

0748 – Médico Microcirujano

0105 – Médico Naturalista

0379 – Médico Nefrólogo

0234 – Médico Neumólogo

0758 – Médico Neurocirujano

0236 – Médico Neurólogo

0054 – Médico Oftalmólogo

0710 – Médico Oncólogo

0868 – Médico Osteólogo

0193 – Médico Otorrino

0874 – Médico Patólogo

0116 – Médico Pediatra

0057 – Médico Psiquiatra

0313 – Médico Radiodiagnóstico

0851 – Médico Rehabilitación

0203 – Médico Reumatólogo

0200 – Médico Traumatólogo

0161 – Médico Urólogo

0115 – Médico Veterinario

0345 – Médicos Alergólogos (II)

0891 – Médicos Epidemiólogos (ll)

0746 – Médicos Genetistas ( II )

0420 – Médicos Homeópatas (II)

0346 – Médicos Radiólogos (II)

0111 – Mesonero (mesón ? restaurante)

0389 – Meteorólogos (II)

0549 – Microbióloga

0311 – Microbiólogo

0615 – Militar (f)

0053 – Militar (m)

0245 – Minero

0659 – Misionera

0663 – Misionero

0211 – Modelo (f) (pasarela)

0685 – Modelo (m) (pasarela)

0592 – Modista

0155 – Modisto

0233 – Monitora (infantil)

0241 – Monja

0062 – Monje

0428 – Motorista (m)

0052 – Mujer Pública

0476 – Músico Arpista (f)

0983 – Músico Arpista) (m)

0984 – Músico Clarinetista (m)

0433 – Músico Contrabajista (f)

0153 – Músico Contrabajista (m)

0987 – Músico Fagotista (m)

0156 – Músico Flautista (m)

0536 – Músico Gaitera

0395 – Músico Gaitero

0085 – Músico Guitarrista (clásico) (f)

0870 – Músico Guitarrista (clásico) (m)

0333 – Músico Guitarrista (flamenco) (m)

0018 – Músico Instrumentista (trompeta)

0995 – Músico Laúd (m)

0996 – Músico Oboe (m)

0553 – Músico Organista (f)

0321 – Músico Organista (m)

0502 – Músico Pianista (f)

0334 – Músico Pianista (m)

0986 – Músico Timbalero (m)

0994 – Músico Trombón (m)

0998 – Músico Trompa (m)

0993 – Músico Trompetista (m)

0975 – Músico Tuba (m)

0463 – Músico Viola (f)

0992 – Músico Viola (m)

0990 – Músico Violinista (f)

0981 – Músico Violinista (m)

0248 – Músico Violonchelista (f)

0960 – Músico Violonchelista (m)

0898 – Musicóloga (diversa)

0744 – Musicólogo (diverso)

436_____NADADOR ( piscina )

0437 – Nadadora (piscina)

0786 – Narrador

0796 – Narradora

0403 – Notaria

0079 – Notario

0608 – Novelista (f)

0461 – Novelista (m)

0450 – Nudistas (II) (al sol)

896_____OCEANÓGRAFO ( m )

0022 – Oficial de la Armada

0478 – Oficial de Secretaría (m)

0414 – Oficial Militar (m)

0843 – Operador (ordenadores)

0467 – Operador de Televisión (estudios)

0198 – Operador Logístico (mensajería)

0605 – Operadora de Televisión

0541 – Óptica

0134 – Óptico

0309 – Ornitólogo

0342 – Ortopedista (m) (comercio)

126_____PAISAJISTA ( f ) ( arquitectura exteriores )

0043 – Paisajista (m) (arquitectura exteriores)

0844 – Palafrenero (cuidador-caballos)

0793 – Paleontólogos ( II )

0596 – Panadera

0032 – Panadero

0316 – Papelero (fabricación)

0632 – Parlamentaria

0642 – Parlamentario

0690 – Pasante (f) (diversa)

0699 – Pasante (m) (diverso)

0103 – Pastelero

0451 – Pastor (de rebaños)

0881 – Pastor de la Iglesia

0441 – Patinadora

0009 – Patrón de barco

0154 – Pedagoga

0449 – Pedagogo

0124 – Peluquera

0019 – Peluquero

0289 – Pensionista (f) (jubilada)

0290 – Pensionista (m) (jubilado)

0137 – Peregrino (en el camino)

0670 – Perfumera (vendedora)

0314 – Perfumista (fabricante)

0189 – Periodista (f)

0162 – Periodista (m)

0227 – Periodista de Radio (m)

0985 – Periodista Deportivo (m)

0976 – Periodista Prensa Amarilla (f)

0969 – Periodista Prensa Amarilla (m)

0381 – Perito Industrial (m)

0307 – Perito Mercantil (m)

0073 – Pescador (barco)

0036 – Pescador de Caña

0445 – Petroquímicos (II)

0569 – Piloto (f) (avión)

0293 – Piloto (m) (avión)

0366 – Piloto de Carreras (coches)

0465 – Pinchadiscos (m) (disk jockey)

0752 – Pinche (f) (cocina)

0730 – Pinche (m) (cocina)

0328 – Pintor (de caballete)

0417 – Pintor Industrial (brocha – gorda)

0415 – Pintora (de caballete)

0442 – Piragüista (m)

0220 – Pirotécnico (fabricación-cohetes)

0731 – Piscicultor

0011 – Planchadora

0544 – Podóloga

0288 – Podólogo

0330 – Poeta

0550 – Poetisa

0535 – Policía (f)

0185 – Policía (m)

0327 – Policía Local (II)

0470 – Policía Urbana a Caballo (m)

0557 – Política

0125 – Político

0888 – Ponente (f) (diversa)

0894 – Ponente (m) (diverso)

0946 – Preparador Físico y Nutrición (m)

0625 – Presentador de Televisión

0631 – Presentadora de Televisión

0558 – Presidenta (diversa)

0484 – Presidente (diverso)

0098 – Procurador

0140 – Procuradora

0513 – Productores (II)

0999 – Profesional Autónoma (diversa)

1000 – Profesional Autónomo (diverso)

0088 – Profesor (diverso)

0963 – Profesor Adjunto

0700 – Profesor de Academia

0923 – Profesor de Arte Dramático

0715 – Profesor de Artes Plásticas

0448 – Profesor de Autoescuela

0836 – Profesor de Canto

0021 – Profesor de Danza

0865 – Profesor de Dibujo

0910 – Profesor de Enseñanza a Distancia

0034 – Profesor de Equitación

0475 – Profesor de Escuela Universitaria

0914 – Profesor de Formación Profesional

0784 – Profesor de Idiomas

0831 – Profesor de Informática

0905 – Profesor de Instituto

0706 – Profesor de Música

0882 – Profesor de Religión

0089 – Profesor de Taller

0903 – Profesor de Universidad

0046 – Profesor de Vela

0322 – Profesor Educación Física

0133 – Profesora (diversa)

0856 – Profesora Aeróbic

0351 – Profesora de Academia

0930 – Profesora de Arte Dramático

0595 – Profesora de Autoescuela

0908 – Profesora de Baile

0825 – Profesora de Canto

0219 – Profesora de Danza

0876 – Profesora de Dibujo

0887 – Profesora de Educación Física

0901 – Profesora de Enseñanza a Distancia

0486 – Profesora de Escuela Universitaria

0919 – Profesora de Formación Profesional

0792 – Profesora de Idiomas

0028 – Profesora de Informática

0912 – Profesora de Instituto

0714 – Profesora de Música

0893 – Profesora de Religión

0397 – Profesora de Taller

0916 – Profesora de Universidad

0353 – Programador (m) (ordenadores)

0364 – Promotores (II) (diverso)

0735 – Protésica Dental

0221 – Protésico Dental (m)

0762 – Proyectista (f) (diversa)

0778 – Proyectista (m) (diverso)

0594 – Psicoanalista (f)

0210 – Psicoanalista (m)

0135 – Psicóloga

0781 – Psicóloga Infantil

0082 – Psicólogo

0766 – Psicólogo Infantil

0711 – Psicopedagógica

0737 – Psicopedagogo

0850 – Psicoterapeuta (f)

0301 – Psicoterapeuta (m)

0559 – Publicista (f)

0212 – Publicista (m)

0514 – Puericultores (II)

192_____QUÍMICA

0060 – Químico

0649 – Quiosquera (prensa – revistas)

0658 – Quiosquero (prensa – revistas)

378_____RADIOAFICIONADO

0582 – Recepcionista (f)

0217 – Recepcionista (m)

0455 – Rector

0456 – Rectora

0656 – Redactor (de prensa)

0827 – Redactor Jefe

0665 – Redactora (de prensa)

0928 – Regidor (teatro)

0275 – Registrador

0468 – Relaciones Públicas (II)

0377 – Relojero (artesanos)

0416 – Repartidor (mercancías)

0235 – Reportero (televisión)

0560 – Representante (f) (diversa)

0299 – Representante (m) (diverso)

0688 – Restaurador (restaurante)

0695 – Restauradora (restaurante)

0446 – Restauradores (arte) (II)

13 SASTRE

0178 – Secretaria (diversa)

0915 – Secretaria de Ayuntamiento

0968 – Secretaria de Médico

0179 – Secretario (diverso)

0906 – Secretario de Ayuntamiento

0483 – Secretario General

0907 – Seleccionador (deportivo)

0323 – Senador

0324 – Senadora

0284 – Servicio de Limpieza (pública) (m)

0271 – Sexador de Pollos

0574 – Sexóloga

0469 – Sexólogo

0480 – Sindicalistas (II)

0972 – Sociedad Anónima (v)

0979 – Sociedad Civil (v)

0989 – Sociedad Limitada (v)

0165 – Socióloga

0164 – Sociólogo

0004 – Socorrista (m)(playa)

0677 – Solador (pavimentos-suelos)

0886 – Sommelier (encargado de los vinos)

0571 – Submarinista (f) (buzo)

0306 – Submarinista (m) (buzo)

0270 – Surfista (m)

24_____ TABERNERO

0008 – Talabartero (artesano)

0382 – Tapicero (artesano)

0376 – Taquígrafos (II)

0354 – Taquillera (cine-teatro)

0295 – Tasador

0578 – Taxista (f)

0291 – Taxista (m)

0129 – Técnica de Control (diversa)

0769 – Técnica de Radioterapia

0951 – Técnica en Actividades Tercera Edad

0829 – Técnica en Dietética y Nutrición

0957 – Técnica en Educación Infantil

0668 – Técnica en Electrónica

0936 – Técnica en Imagen Digital

0938 – Técnica en Internet

0664 – Técnica Especialista Laboratorio (diversa)

0718 – Técnica Forestal

0954 – Técnica Gestión Administrativa

0657 – Técnica gestión Medioambiental

0705 – Técnica Marketing

0406 – Técnica Relaciones Laborales

0841 – Técnico Accidentes Laborales

0704 – Técnico Aparejador

0712 – Técnico Área Bienestar Social

0280 – Técnico Artes Gráficas (imprenta)

0298 – Técnico de Control (diverso)

0813 – Técnico de Mantenimiento (diverso)

0789 – Técnico de Parques y Jardines

0782 – Técnico de Radioterapia

0745 – Técnico Electricista

0945 – Técnico en Actividades Tercera Edad

0801 – Técnico en Climatización

0775 – Técnico en Dietética y Nutrición

0941 – Técnico en Educación Infantil

0682 – Técnico en Electrónica

0965 – Técnico en Energía Solar Eólica

0312 – Técnico en Hostelería

0927 – Técnico en Imagen Digital

0933 – Técnico en Internet

0729 – Técnico en Marketing

0818 – Técnico en Ofimática

0826 – Técnico en Salud Ambiental

0991 – Técnico en Seguridad Informática

0269 – Técnico Especialista Laboratorio (m)

0935 – Técnico Explotación Sistemas Informático

0948 – Técnico Gestión Administrativa

0497 – Técnico Gestión de Empresas

0492 – Técnico Gestión Financiera

0495 – Técnico Gestión Medioambiental

0487 – Técnico Gestión Tributaria

0281 – Técnico Iluminación

0845 – Técnico Nuclear

0722 – Técnico Prevención Riesgo Laborales

0471 – Técnico Relaciones Laborales

0283 – Técnico Sonido

0282 – Técnico Telecomunicación

0816 – Técnico Tratamiento del Agua

0038 – Tejedor (artesano)

0276 – Telefonista (f) (centralita)

0774 – Tenderos (ll) (pequeño comercio)

0672 – Tenista (f)

0292 – Tenista (m)

0359 – Terapeuta Ocupacional (f)

0852 – Terapeuta Ocupacional (m)

0371 – Tesorero

0367 – Timonel

0041 – Tonelero (fabricación)

0398 – Topógrafa

0077 – Topógrafo

0152 – Torero

0003 – Tornero (fabricación)

0025 – Torrefactor (café)

0380 – Trabajador Social

0804 – Trabajadora Social

0092 – Traductor

0453 – Traductora

0629 – Transportista (camión) (f)

0252 – Transportista (camión) (m)

0897 – Tribunal Colegiado (v) (diverso)

867_____URBANISTA ( f )

0772 – Urbanista (m)

683_____VAREADOR

0693 – Vareadora

0317 – Vendedor ambulante

0070 – Vendedor de Pescado

0209 – Vendimiador

0676 – Ventera (restaurante-carretera)

0681 – Ventero (restaurante-carretera)

0667 – Vicerrector

0671 – Vicerrectora

0033 – Vidriero (soplador)

0614 – Vigilante de Seguridad (f)

0493 – Vigilante de Seguridad (m)

0698 – Visitador (diverso)

0692 – Visitadora (diversa)

0358 – Voluntariados (II)

362_____YOQUEIS

40_____ZAPATERO

0588 – Zoóloga

0585 – Zoólogo

Colección Málaga Antigua

 

N. 1   » Vista del Puerto de Málaga Siglo XIX  «
Técnica Aguafuerte
Medida Plancha 22×18
Medida Papel 29×36 cm                                                                        Tirada  250 ejemplares
Precio  50,00 €.  Color
 (incluido gastos de envío + iva )
N. 8    «Málaga desde el Puerto 1862 «
Técnica Aguafuerte                                                                         Plancha 22×18  cm.
 Papel  29×36 cm.
 Tirada   200  ejemplares 
 Precio  50,00 €.  Color
(incluido gastos de envío + iva  )

 

N. 8….Málaga desde el Puerto 1862
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio  40,00  €. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)

 

9….Puente de Tetuán y Alameda,1880
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €.  Color
(incluido gastos de envío + iva  )
9 Puente de Tetuán y Alameda,1880
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
13…Abrevadero Paseo de Reding en 1805
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
13 Abrevadero Paseo de Reding en 1805
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €.  Color
(incluido gastos de envío + iva  )
15 Plano de Málaga año 1838
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)

 

18…Monumento Marqués de Larios 1899
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
18…Monumento Marqués de Larios 1899
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €.  Color
(incluido gastos de envío + iva  )
19 Calle Compás de la Victoria 1862
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €.  Color
(incluido gastos de envío + iva  )
19 Calle Compás de la Victoria 1862
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
20…Vista Paseo Público Alameda, 1812
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €.  Color
(incluido gastos de envío + iva  )
20…Vista Paseo Público Alameda, 1812
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
21…Aduana y Puerto (marina) 1829
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 50,00€. Color
(incluido  gastos de envío +iva)
21…Aduana y Puerto (marina) 1829
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
22…Teatro Cervantes 1870
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €.  Color
(incluido gastos de envío + iva  )
22…Teatro Cervantes 1870
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
24…Calle del Cister 1878
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 50,00€. Color
(incluido  gastos de envío +iva)
24 Calle del Cister 1878
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
26…Cementerio inglés, año 1831
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
26…Cementerio inglés, año 1831
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
28…Pintura Techo Teatro Cervantes 1870
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
29…Plaza de la Constitución
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
30…Patrones de Málaga, 1582
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
30…Patrones de Málaga, 1582
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
 
32…Plaza de Toros La Malagueta año 1875
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
33…Plaza del Obispo en 1785
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
33…Plaza del Obispo en 1785
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
35….Calle Granada y Torre de Santiago, 1832
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
35….Calle Granada y Torre de Santiago, 1832
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
37…Puerto de Málaga con Buque Siglo XIX
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
37…Puerto de Málaga con Buque Siglo XIX
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
38…Cenachero en calle Correo Viejo 1900
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
38…Cenachero en calle Correo Viejo 1900
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
39…Pasaje de Chinitas desde 1857
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
39…Pasaje de Chinitas desde 1857
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
40…Calle San Agustín y Catedral año 1812
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
40…Calle San Agustín y Catedral año 1812
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
42…Calle Marqués de Larios año 1891
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
42…Calle Marqués de Larios año 1891
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
46…Plaza la Constitución (Ayuntamiento 1869)
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
46…Plaza la Constitución (Ayuntamiento 1869)
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
47…Barcos y Catedral de Málaga 1852
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
47…Barcos y Catedral de Málaga 1852
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
50…Plaza la Merced 1881 (Casa Natal Picasso)
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
50…Plaza la Merced 1881 (Casa Natal Picasso)
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
51…Museo Picasso (Palacio Bella-Vista 1540)
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
51…Museo Picasso (Palacio Bella-Vista 1540)
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
59…Plaza de la Constitución 2002
Técnica Aguafuerte   
Plancha 22×18 cm.
Papel 29×36cm.
Tirada 200  ejemplares 
Precio 50,00 €. Color
(incluido gastos de envío + iva  )
59…Plaza de la Constitución 2002
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
31…Farola y Castillo de Gibralfaro 1885
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)
28…Pintura Techo Teatro Cervantes 1870
Técnica Aguafuertes
Plancha 22×18 cm.
Papel 29x36cm
Tirada 200 ejemplares
Precio 40,00€. 1/tinta
(incluido  gastos de envío +iva)